Dette indeholder en standard montering på op til 4 meter rørføring:

Pris maks. kr. 4000 inkl. moms

Kørsel til kunden

Opsætning af inde- og udedel

Opsætning af vægkonsol for udedel

Etablering af gennemføring i højre side af indedel. I trækonstruktion og i murværk max. 20 cm.

Opsætning af installationskanal

Trækning af købberrør, mellemledning. Max 3 meter

Afkortning af montage en købberrør og el-ledninger

Tilslutning til eksisterende jordet stikkontakt eller sikkerhedsafbryder

Vacuumering af installationen

Tæthedsprøvning med nitrogen

Idriftsætning af anlæg samt instruktion

Indeholder følgende materialer

Vibrationsfødder eller vægkonsol

3 meter isoleret dobbelt kølerør

3 meter mellemkabel

1 meter tilslutningsledning

1 stk. 230 stikprop med jord

2 meter kanal

2 meter drænslange

Montagehøjde for udedel max. 0,5 meter over teræn. Indedel max. 2,5 meter til overkant.